Sdružení České školy bez hranic- informace o ostatních školách v zahraničí, společných projektech a letním táboře pro děti žijící v zahraničí najdete zde:

www.csbh.cz

On-line cvičení Nakladatelství Nová škola, podle jejichž učebnic ve škole vyučujeme, jsou skvělým doplňkem k výuce ve škole. Vyzkoušejte sami na vlastních dětech zde:

Summer School of Slavonic Languages at the Philosophy Faculty at Palacky University in Olomouc, Czech republic. We are a summer course of the Czech language, which is enriched by a cultural program and excursions. For more information visit

www.lsss.upol.cz

Web pro všechny české a poločeské rodiny z celého světa, které si daly za úkol vychovat ze svých potomků bilingvní či dokonce multilingvní jedince. Autoři doufají, že zde najdete něco užitečného právě pro vaši rodinu a budeme moc rádi, když se zapojíte do diskuzí ve fóru.

www.bilingvni-vychova.com

Informace MŠMT o možnostech vzdělávání v českém jazyce u poskytovatelů vzdělávání v zahraničí:
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vztahuje povinnou školní docházku zásadně na všechny občany České republiky (dále jen ČR) v odpovídajícím věku bez ohledu na to, pobývají-li v ČR nebo v zahraničí.​ Vice informací ZDE.

Looking to learn a language in your local area? Use First Tutors: Languages to find language teachers in your local area for language lessons. If you’re looking to learn a language, we can help you find French teachers, German classes or Spanish lessons (to name just a few) anywhere in the UK!