Born in Slovakia, I graduated from Economics University in Bratislava, later I completed my CIPS at Oxford College of Marketing and Supply and earned my second MSc. in Strategic Procurement Management at University of South Wales in 2017, whilst starting up our “historic” first year of Slovak Section at our School.

I first moved to Manchester in 2006 and fell in love with this city. For couple of years I lived back in Slovakia with frequent working travel to Germany and now living in Huddersfield. Lack of Slovak language education in Manchester, and my active 6 years-old girl, with never-ending eagerness for activities, initiated thought that it would be beneficial to establish Slovak complementary education possibility and formally established Slovak organization to enhance community spirit.

Through my passion for active volunteering, I was privileged to find amazing team of people at Czech School Manchester, established Slovak Section and we merged into Czech and Slovak School and Community Manchester. My original plan for volunteering activity was “active helping to homeless, kids friendly”, but whilst searching for it, life ways led me finally here and showed me, I can be more beneficial in this field. That’s for longer story though!

As Trustee and Slovak Section Manager/Founder, with my professional financial and negotiation background, I support school to ensure best in class language education is provided, that every Saturday morning lesson is enjoyment for our kids and adults, support teacher’s professional development, recruitment, active fundraising, marketing, organizing of extra CV activities and I lead running of our Slovak Section. Not less importantly, I strive to enhance community spirit with other nationalities and charities by organizing community events and promote social inclusion within cosmopolitan community in Manchester. In my spare time, apart from family, work and school, I like exploring the great outdoors, travelling, cosmopolitan socializing, reading, healthy lifestyle eating, being creative and active, cycling and regular running.

Volám sa Daniela a učím triedu školákov 6 rokov+. Na Slovensku som vyštudovala na UK v Bratislave odbor slovenský jazyk – etická výchova. Následne po ukončení štúdii som 4 roky učila na základnej škole pri Bratislave.
Momentálne žijem v Manchestri, kde sa venujem prekladateľstvu. Na našej Slovenskej škole vediem deti v svojej triede k obohacovaniu si slovnej zásoby, komunikačným schopnostiam, čítaniu textu s porozumením, oboznamovaním sa so slovenskými zvykmi a tradíciami a v neposlednom rade utváraniu nových priateľstiev.

Moje meno je Lucia a v slovenskej škole v Manchestri som sa ocitla vďaka programu Erasmus+ a aktuálne som na absolventskej stáži. Titul magister som získala na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, kde som študovala učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a anglického jazyka a literatúry. CZ and SK School Manchester je pre mňa prvá veľká príležitosť, kde zúročím všetky moje doterajšie znalosti, čomu sa veľmi teším. Nadchla ma myšlienka, že jazyk takej malej krajiny, ako je Slovensko, sa vyučuje aj vo svete a svojou troškou prispejem k jeho šíreniu. Mojich žiačikov budem viesť k spoznávaniu slovenskej kultúry a tradícií a spolu zvládneme aj všetky osobitosti slovenčiny.

Volám sa Jana, pedagogické štúdium som ukončila na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. V Manchestri žijem už 11 rokov. V Slovenskej škole vyučujem skupinu najmenších Chrobáčikov, kde sa zameriavame na rozvoj slovnej zásoby, motorických zručností, spoznávame farby, tvary, čísla a písmenká prostredníctvom pesničiek, riekaniek, hier a tvorivých aktivít.

Moje meno je Renáta, vyštudovala som Pedagogickú a kultúrnu Akadémiu v Modre odbor Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Po skončení školy som na Slovensku pracovala ako učiteľka v materskej škole až do odchodu do Anglicka. Prácu učiteľky som milovala, pretože nie je nič krajšie ako keď sa tešíte do práce a idete do nej s radosťou. V slov.škole v Manchestri robím asistentku učiteľke v triede 3-6 rokov. Teší ma, keď vidím, že sa deti niečo nové naučia hravou formou a odchádzajú z hodín  s úsmevom na tvári.

Volám sa Kristína  a v slovenskej škole v Manchestri pôsobím ako stážistka. Som študentka prekladateľstva a tlmočníctva anglického a francúzskeho jazyka a kultúry. Počas 4 rokov na univerzite som doučovala cudzie jazyky i slovenčinu súkromne, vo firmách, jazykovej škole a základnej škole. Rada sa učím a rada učím aj druhých. Práca s deťmi ma baví, už niekoľko rokov som jednou z tímu, ktorý usporadúva letné tábory pre deti z našej štvrte. Teším sa, že môžem byť súčasťou slovenskej školy a komunity v Manchestri a približovať tak deťom kultúru a jazyk našich končín..