Czech School Manchester
E-mail: enquiries@czechschoolmanchester.org
LINKS
Sdružení České školy bez hranic- informace o ostatních školách v zahraničí, společných projektech a letním táboře pro děti žijící v zahraničí najdete zde: www.csbh.cz
On-line cvičení Nakladatelství Nová škola, podle jejichž učebnic ve škole vyučujeme, jsou skvělým doplňkem k výuce ve škole. Vyzkoušejte sami na vlastních dětech zde: www.onlinecviceni.cz.
Summer School of Slavonic Languages at the Philosophy Faculty at Palacky University in Olomouc, Czech republic. We are a summer course of the Czech language, which is enriched by a cultural program and excursions. For more information visit lsss.upol.cz.
Informace MŠMT o možnostech vzdělávání v českém jazyce u poskytovatelů vzdělávání v zahraničí:
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vztahuje povinnou školní docházku zásadně na všechny občany České republiky (dále jen ČR) v odpovídajícím věku bez ohledu na to, pobývají-li v ČR nebo v zahraničí.​ Vice informací ZDE.
First Tutors: Languages
Looking to learn a language in your local area? Use First Tutors: Languages to find language teachers in your local area for language lessons. If you're looking to learn a language, we can help you find French teachers, German classes or Spanish lessons (to name just a few) anywhere in the UK!