© an awesome website created by you
Czech and Slovak School Manchester

TÝM SLOVENSKÉ SEKCE
Volám sa Daniela a učím triedu školákov 6 rokov+. Na Slovensku som vyštudovala na UK v Bratislave odbor slovenský jazyk - etická výchova. Následne po ukončení štúdii som 4 roky učila na základnej škole pri Bratislave.
Momentálne žijem v Manchestri, kde sa venujem prekladateľstvu. Na našej Slovenskej škole vediem deti v svojej triede k obohacovaniu si slovnej zásoby, komunikačným schopnostiam, čítaniu textu s porozumením, oboznamovaním sa so slovenskými zvykmi a tradíciami a v neposlednom rade utváraniu nových priateľstiev.
Volám sa Juliana a na slovenskej škole v Manchestri som momentálne na absolventskej stáži v rámci programu Erasmus+. Vyštudovala som magisterský odbor prekladateľstvo so zameraním na slovenský, anglický a španielsky jazyk na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Popri štúdiu som sa venovala súkromnému doučovaniu slovenského a anglického jazyka. Veľmi ma teší, že môžem byť súčasťou tejto skvelej česko-slovenskej komunity v Anglicku a prispieť tak k tomu, aby si deti cibrili svoje vedomosti zo slovenského jazyka, hravou formou sa oboznámili s našou kultúrou a zároveň si z hodín odniesli veľa nových zážitkov. Na slovenskej škole učím skupinku predškolákov.